LPG

Czy wiesz, że:

Jako paliwo niskowęglowe autogaz pomaga zmniejszyć ryzyko zmiany klimatu. Dzięki swoim niskim emisjom pyłów i tlenków azotu autogaz pomaga poprawić jakość powietrza.

Ekologia

Autogaz jest paliwem ekologicznym. To nie suchy slogan. Wynika to między innymi z tego, iż mieszanka powietrzno-paliwowa w silniku zasilanym LPG jest bardziej jednorodna, aniżeli przy zasilaniu benzyną. W związku z tym następuje dokładniejsze spalanie nawet w pojazdach nie wyposażonych w sondę lambda zapewniającą kontrolę jakości spalania i bez katalizatora, który dopala i oczyszcza spaliny. Lepsze spalanie mieszanki pozwala na zmniejszenie zawartości substancji szkodliwych, obecnych w spalinach.


To, że paliwa gazowe z ekologicznego punktu widzenia są korzystniejsze od benzyn wynika z:

1.    samego składu paliw, gdzie gaz (zarówno LPG jak i CNG) jest czystym chemicznym związkiem węgla i wodoru bez jakichkolwiek domieszek. Benzyny natomiast zawierają szereg chemicznych dodatków mających poprawić ich właściwości pod kątem procesu spalania w silniku. Mimo podwyższenia standardów czystości spalin w nowych samochodach, dostosowanych do wymagań norm europejskich, nawet obecnie na polskich drogach zauważalny jest spory udział samochodów zasilanych etyliną (benzyny z dodatkiem czteroetylu ołowiu) sprzyjających większemu zanieczyszczeniu. Zasilanie tych samochodów autogazem znacznie zmniejszyłoby emisję spalin;

 

2.    sposobu tankowania pojazdów - tankowanie auta gazem odbywa się przez specjalne szczelne połączenie wysokociśnieniowe. Uzupełniając benzynę mamy do czynienia ze znaczącą emisją jej par, a przy nieuważnym tankowaniu nietrudno nawet o rozlanie paliwa;

 

3.    przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej - gaz tworzy bardziej jednorodną mieszankę paliwowo-powietrzną niż benzyna, co pozwala na jego dokładniejsze spalenie w komorze silnika;

 

4.    procesu spalania paliw gazowych, które nie wymagają odparowania przed zapłonem, gdyż dostając się do kolektora ssącego są już w fazie lotnej. W przypadku benzyn często dochodzi do wyrzucania do atmosfery cięższych frakcji węglowodorów z powodu złego odparowywania paliwa. Można to zaobserwować wyraźnie przy pracy zimnego silnika zasilanego benzyną, gdzie odparowaniu i spaleniu ulegają tylko lżejsze frakcje węglowodorów, a pozostałe są odprowadzane przez układ wydechowy. Przy zasilaniu gazem to zjawisko nie występuje, ponieważ gaz dostaje się do silnika już odparowany i spala się jego całość - nawet przy zimnym silniku;

 

5.    szerokich możliwości stosowania paliw gazowych, które ze względu na wysoką liczbę oktanową (LPG - liczba oktanowa powyżej 104, CNG liczba oktanowa powyżej 110) mogą zastępować wszystkie rodzaje benzyn zarówno ołowiowych jak bezołowiowych.


Skład spalin gazowych

Korzystniejszy ekologicznie skład spalin gazowych potwierdzają wszelkie dokonane pomiary w tym zakresie. Można łatwo wykazać to już za pomocą warsztatowego analizatora spalin, dokonując pomiaru związków toksycznych zawartych w spalinach podczas zasilania benzyną i gazem LPG lub CNG. Zawartości związków: CO, HC i NOx w spalinach (przy prawidłowo zamontowanej, skonfigurowanej i wyregulowanej instalacji gazowej) są znacznie niższe. Nie występują związki siarki i ołowiu, ponieważ paliwa gazowe nie zawierają związków ołowiu, dodawanych do benzyn m. in. w celu zwiększenia liczby oktanowej.