Home>Prawo prywatności

Prawo prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności

Firma Elpigaz G.Jarzyński i Spółka, Sp.j.; Szumiłowo 9, 87-220 Radzyń Chełmiński szanuje prawo do prywatności każdej osoby odwiedzającej witrynę firmy. Elpigaz Sp. J. zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym jemu jakiekolwiek swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych i inne.

Przekazane Elpigaz Sp. j. dane osobowe wykorzystywane są przez Elpigaz Sp. j w celu dokonania rejestracji, a tym samym umożliwienia użytkownikowi dostępu do usług i produktów oferowanych przez Elpigaz Sp. j.

Przekazane dane osobowe nie będą sprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów albo w celu ochrony praw Elpigaz Sp.j. Przy czym Elpigaz Sp. J zastrzega, że dane osobowe. mogą zostać udostępnione pewnym osobom trzecim, przy pomocy których Elpigaz Sp. J. wykonuje pewne funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności, np. rozliczanie. Jednocześnie Elpigaz Sp. J. dokłada należytej staranności aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe we wskazanym powyżej celu traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z prowadzone przez Elpigaz Sp. J polityki prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.